Transport ładunków niebezpiecznych

Wszystkie zasady obsługi logistycznej towarów niebezpiecznych oparte są o przepisy Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30.09.1957r. wraz ze nowelizowanymi tekstami załączników A i B do tej umowy oraz przepisy krajowe.

Zajmujemy się przewozami ładunków ADR ze wszystkich klas materiałów niebezpiecznych sklasyfikowanych w
załączniku A z wyłączeniem klas 1 i 7 oraz ładunków przewożonych cysternami:

1 - Materiały i przedmioty wybuchowe
2 - Gazy
3 - Materiały ciekłe zapalne
4.1 - Materiały stałe zapalne
4.2 - Materiały samozapalne
4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 - Materiały utleniające
5.2 - Nadtlenki organiczne
6.1 - Materiały trujące
6.2 - Materiały zakaźne
7 - Materiały promieniotwórcze
8 - Materiały żrące
9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne


Realizując obsługę logistyczną towarów niebezpiecznych posiadamy odpowiednio przeszkolonych kierowców i pracowników oraz odpowiednio wyposażone i oznakowane pojazdy.

© 2009 - 2023 Your Logistic Partner SOLID-TRANS
Transport Niemcy, Francja, Anglia, Belgia, Holandia, Hiszpania, Austria, Szwecja, Finlandia
Transport międzynarodowy i krajowy, transport drobnicowy, transport specjalistyczny, transport materiałów budowlanych, transport okien
Transport z Francji, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Włoch, Rumunii, Bułgarii