Suszarki Amar Marek Gęscki Waleńczów - Złodziej, oszust!!! Ostrzegamy przed tą firmę i tym nieuczciwym człowiekiem!!!!

Amar Marek Gęsicki DŁUŻNIK:

suszarki AMAR Marek Gęsicki ZŁODZIEJ OPINIE

ul. Szkolna 49A

42-151 Waleńczów

NIP: 574-114-81-93Sprzedam dług tzn fakturę firmy AMAR Marek Gęsicki. Faktura 56/11/2013 na

kwotę 3920,08 zł.W sprawie zakupu długu prosimy o kontakt  do wierzyciela: 502 295 395 Solid-trans

SPRAWDZAJCIE AMAR MAREK GĘSICKI W KRD - ON OKRADŁ LUDZI NA GRUBĄ KASĘ!!!!


Jak to możliwe, że mój dług jest publicznie dostępny na stronie internetowej?

Podstawę prawną do dokonywania sprzedaży wierzytelności w drodze publicznej oferty daje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. ( Dz. U. z 2010r., Nr 81, poz. 530) w artykule 4:

„Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.”

Ponadto ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w art. 23 ust. 1 pkt 5 dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w art.23. ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art.23 ust.4.pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

Na poniższym zdjęciu jest złodziej Marek Gęsicki z Waleńczowa