Transport ponadnormatywny Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Kielce, Katowice, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Łódź

Transport ponadnormatywny to organizowanie wysyłek różnego rodzaju ładunków które powodują zwiększenie parametrów zestawu drogowego (dopuszczalna masa całkowita, długość, szerokość, wysokość). Przewozimy różnego rodzaju duże konstrukcje stalowe, maszyny budowlane, zbiorniki, kombajny, transformatory, dźwigi o przekroczonych parametrach, tonażu itp.

Transporty tego typu wykonujemy naczepami które umożliwiają podjęcie ładunków o maksymalnych parametrach:

 • Waga do 54 ton
 • Długość do 24 metrów
 • Szerokość do 4,5 metra 
 • Wysokość do 4 metrów
Transport ponadgabarytowy jest specyficzny pod wieloma względami. Każdy przewóz determinują inne wymiary, inny tonaż, inna trasa przewozu.


Specyfikacja techniczna naszych naczep

Przygotowując organizację transportu kładziemy nacisk na koordynację takich czynników jak:

 • pozyskanie zezwoleń specjalnych,
 • dobranie odpowiedniego zestawu transportowego,
 • opracowanie projektu załadunku i mocowania poszczególnych elementów,
 • sprawdzenie trasy przewozu przy znacznych przekroczeniach gabarytów ładunku,
 • organizacja usuwania oznakowań drogowych, podnoszenia napowietrznych linii trakcyjnych PKP, Telekomunikacji /przy ładunkach o znacznie przekroczonej wysokości/,
 • warunki realizacji transportów ponadgabarytowych w poszczególnych krajach przewozu:
  • dozwolony czas jazdy / zakazy jazdy, -przepisy kodeksu drogowego,
  • uwarunkowania dotyczące pilotażu czy eskorty policji poprzedzone sporządzeniem dokładnego harmonogramu godzinowego,
  • oznakowanie pojazdów z ładunkami ponadgabarytowymi.Przewóz ponadnormatywny może odbywać się tylko po wyznaczonej trasie i ze specjalną eskortą, tzw. pilotem, czyli wyraźnie oznakowanym pojazdem, który informuje innych użytkowników ruchu o nietypowej sytuacji na drodze. Przewóz ładunków ponadgabarytowych może odbywać się wyłącznie w nocy.

To, jakie zezwolenia są wymagane, ile pojazdów musi pilotować transport, zależy od trasy przewozu ładunku i skali przekroczeń dopuszczalnych parametrów.

Specjalizacja – SOLID-TRANS na rynku:

 • transport maszyn budowlanych
 • transport maszyn rolniczych
 • transport dźwigów
 • transport zbiorników
 • transport części konstrukcji stalowych
 • transport prefabrykatów itd.
 • transport łodzi
 • transport silosów


 

 

Naszym Klientom oferujemy m.in.:

Transport maszyn budowlanych, np.

 • Transport spycharek,
 • Transport ładowarek
 • Transport walców
 • Transport maszyn do palowania
 • Transport silosów
 • Transport zbiorników

 • Transport maszyn rolniczych, np.:

 • Transport kombajnów
 • Transport ciągników rolniczych
 • Transport silosów

 • Transport konstrukcji, np.:

 • Stalowych
 • Elementów prefabrykowanych
 • Zbrojeń
 •  

  Transport ponadnormatywny Francja, Niemcy, Hiszpania, Dania, Holandia, Belgia, Włochy, Czechy, Słowacja, Austria, Węry, Rumunia, Bułgaria, Finlandia, Szwecja, Anglia, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia

  © 2009 - 2023 Your Logistic Partner SOLID-TRANS
  Transport Niemcy, Francja, Anglia, Belgia, Holandia, Hiszpania, Austria, Szwecja, Finlandia
  Transport międzynarodowy i krajowy, transport drobnicowy, transport specjalistyczny, transport materiałów budowlanych, transport okien
  Transport z Francji, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Włoch, Rumunii, Bułgarii